ליווי אישי

איך התהליך עובד?

שלב ראשון – אבחון

בפגישה נבחן את הנכסים הדיגיטליים שברשותכם. בידול העסק, למה אתם עושים מה שאתם עושים, הגדרת הלקוחות, באילו נכסים דיגיטליים כדאי לעבוד והגדרת כל התהליך השיווקי עצמו.

שלב שני – תוכנית פעולה

אני מכין עבורכם תוכנית כתובה שבאמצעותה ניתן לגשר על הפער בין המצוי לרצוי ולהגיע ליעדים שהגדרנו בשלב הראשון.

שלב שלישי – ביצוע תוכנית עבודה

מלווה אתכם צעד צעד בביצוע התוכנית עד השלמתה. 

  • הקמת הנכסים הדיגיטליים ושיפור הקיים
  • הטמעת מיומנויות להכנת תוכן אפקטיבי כתוב או מצולם

הכל בהתאם להחלטה משותפת איתכם בנוגע לתוכנית הפעולה.

שלב רביעי – בקרה על תוצאות ושיפור מתמיד

בחינת התוצאות אל מול היעדים והטמעת שיפורים